slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Ewaluacja potencjału zawodowego dla klientów biznesowych

Ewaluacja potencjału rozwojowego człowieka może być dokonywania na wiele sposobów. Sposób zależy od celu jaki chcemy osiągnąć. Szukając nowego zajęcia dla siebie, zastanawiając się nad rozwojem własnej ścieżki kariery często sami szukamy potwierdzenia swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych. Jednymi z rozwiązań mogą być testy zarówno te psychologiczne jak i komercyjne wykorzystywane w biznesie. Przy wyborze testów należy jednak pamiętać o dokładnym sprawdzeniu zgodności z normami oraz teorii, na jakich się opierają. Zdarza się, że wybierane testy w swoich założeniach teoretycznych badają zupełnie inne aspekty niż te, do których zostały wykorzystane.

Kolejnym sposobem na zbadanie potencjału jest przeprowadzenie wywiadu behawioralnego. Jest to wyjątkowa formuła wywiadu, która między innymi opiera się na pytaniach dotyczących przykładów zachowań danej osoby. Wywiad ten jest często wykorzystywany przy dokonywaniu rekrutacji oraz przy budowaniu ścieżki kariery. Wywiad jest tym skuteczniejszy im bardziej przeprowadzany jest w atmosferze zaufania i zrozumienia.

Oceny zespołów dokonuje się natomiast poprzez warsztaty Assessment i Development Center.

Warsztaty Assessment Ceneter wykorzystywane są w celu wyłonienia osoby posiadającej największe umiejętności z danej dziedziny. Może być to grupa najlepszych kandydatów podczas prowadzonej rekrutacji (zewnętrznej bądź wewnętrznej) oraz podczas łączenia firm i tworzenia nowych zespołów.

Warsztaty Development Center natomiast skupiają się na ocenie grupy i analizy jej potencjału (np. menedżerskiego) w celu stworzenia rezerwy kadrowej, lub zbadania potrzeb szkoleniowych. Przy budowaniu treści merytorycznych Asessment jak i Developpment Center wykorzystywane są kryteria do opisu pewnych pożądanych zachowań i cech. Dzieje się to przy ścisłej współpracy z działami HR.

W ramach oceny potencjału rozwojowego specjalizuję się w:

  • przygotowywaniu oraz prowadzeniu warsztatów Assessment i Developpemnet Center jako asesor prowadzący lub wspierający,
  • uzgadnianiu i wyznaczaniu ścieżek rozwoju,
  • ewaluacji potencjału zawodowego na podstawie wywiadu behawioralnego oraz testów komercyjnych i psychologicznych,
  • realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska wyższego i średniego szczebla,
  • pracach nad informatyzacją, standaryzacją i normalizacją testów psychologicznych.

Uczestniczę również w Polskiej Grupie Eksperckiej EFPA opracowującej normy dla testów wykorzystywanych w biznesie.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer