slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

O mnie

Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem i romanistą. Obecnie jestem również dyplomowanym coachem International Institute of Coaching (IIC), oraz posiadam dyplom Master NLP. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę oraz umiejętności. Doświadczenie, które zdobyłam podczas pracy w działach HR oraz doradztwie personalnym spowodowały, iż zainteresowałam się coachingiem. Pracując z menedżerami i specjalistami miałam wrażenie, że szkolenia i warsztaty oraz wszystkie procesy oceniające (wliczając w to testy psychologiczne oraz komercyjne) dostarczają wiele informacji i możliwości rozwojowych, jednak nie dają odpowiedzi na często stawiane mi pytania: Jak tę wiedzę wykorzystać? Co jest dla mnie najlepsze? Jakiego wyboru dokonać? Te pytania były stawiane przede mną, ale nie do mnie należała odpowiedź. Szukałam najlepszego sposobu, aby osoby, które szukają odpowiedzi mogły samodzielnie ją odnaleźć. Taką możliwość właśnie daje coaching, dzięki któremu nie narzucamy swojego zdania czy propozycji rozwiązania, natomiast odkrywamy z klientem jego potencjał, a on podejmuje działanie samodzielnie.

W trakcie sesji wykorzystuję między innymi metodę Neurolingwistycznego Programowania (NLP). W swojej pracy kieruję się głębokim szacunkiem do drugiego człowieka. We współpracy z klientami ważne jest dla mnie przede wszystkim pełne zrozumienie ich potrzeb, dlatego zorganizowana jest ona wokół jasno sprecyzowanych celów. Zarówno klientom indywidualnym jaki i biznesowym pomagam przekroczyć ich własne ograniczenia i pomóc w pełnym wykorzystaniu ich potencjału i zasobów.

Najczęściej towarzyszę menedżerom wyższego i średniego szczebla w osiąganiu coraz lepszych wyników z zakresu zarządzania, w szczególności aspektów dotyczących podwyższania chęci i umiejętności podejmowania decyzji, delegowania zadań, celów i uprawnień, rozwijania empatii, motywowania zespołu, oraz zwiększenia odporności na doświadczane porażki. W swojej praktyce zajmuję się coachingiem zwiększającym efektywność działania w środowisku zróżnicowanym kulturowo, w szczególności dla menedżerów francuskich zarządzających polskimi zespołami. Prowadzę również sesje, które wspierają młodych menedżerów w procesie budowania autorytetu u współpracowników oraz maksymalizowania wyników sprzedażowych. Z osobami na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych pracuję nad efektywnym osiąganiem celów. Poza tym wspieram zespoły poprzez działania szkoleniowe oraz warsztatowe w programach szytych na miarę. Zajmuję się również oceną potencjału zawodowego przy wykorzystaniu testów psychologicznych i komercyjnych oraz warsztatów Assessment i Development Center.

W jaki sposób pracuję?

Coaching jest interaktywnym procesem, partnerską relacją dwóch zaangażowanych w niego stron, gdzie coach jest ekspertem od procesu, a klient ekspertem od tematu. Klient dzięki procesowi coachingowemu przekracza swoje ograniczenia i zyskuje siłę do podejmowania pozytywnych działań i dokonywania zmian w swoim życiu.

Sesje indywidualne dopasowane są do potrzeb klienta i zgodne z zawartą umową. Sesje prowadzę w języku polskim oraz francuskim. Istnieje możliwość pracy on-line (przez telefon lub Skype). W każdej sesji ważne jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem oraz pełne zrozumienie jego potrzeb i celów jakie zamierza osiągnąć. Sesje dla klientów indywidualnych poprzedzone są rozmową diagnostyczną pomagającą ustalić cele kolejnych spotkań. Czasem jest to zamiar dokonania wielkich osiągnięć, które - aby mogły się ziścić - należy podzielić na mniejsze cele pośrednie. Może zdarzyć się również, że cel Klienta ulega przeformułowaniu lub zmianie już podczas pierwszego spotkania. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie procesu coachingowego od jasnego sformułowania i zrozumienia celów.

W sesjach biznesowych z reguły uwzględnia się wizje i cele organizacji. Przed rozpoczęciem realizacji sesji zwykle organizuję spotkanie trójstronne między z klientem coachingowym oraz jego przełożonym, które służy lepszemu zrozumieniu celów i założeń sesji coachingowych. W takich spotkaniach coach jest koordynatorem spotkania a cała dyskusja odbywa się między klientem coachingowym oraz jego przełożonym. Po zakończeniu procesu coachingowego, przygotowuję raport dotyczący osiągnięć klienta oraz jego dalszych działań w zakresie wcześniej ustalonych celów (jeśli istnieje taka potrzeba oraz po wcześniejszym uzgodnieniu treści raportu z klientem).

Wszystkie sesje objęte są tajemnicą dotyczącą treści poruszanych podczas sesji, która obowiązuje coacha oraz klienta.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer